ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล (Balancing Immune)

” BIM ย่อมาจากคำว่า Balancing Immunity คือ การดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในสภาพสมดุล ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ให้พอเหมาะพอเจาะพอดี เพราะภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปจะทำร้ายตัวเองเอาได้ แต่ถ้าภูมิคุ้มกันที่น้อยเกินไปก็เปิดโอกาสให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มาเบียดเบียนเช่นกัน ภูมิคุ้มกันนี้สำคัญมากนะครับ เป็นอีกกลไกหนึ่งในการดูแลตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ เมื่อนำมารวมกับคำว่า 100 เป็น BIM100 หมายความถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ไปจนถึง 100 ปี อย่างคนที่มีสุขภาพดีมีความสุขกับชีวิต ด้วยหลักการดูแลภูมิคุ้มกันให้สมดุล อยู่ดูสิ่งดีๆ ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต อยู่กับครอบครัวที่เรารักไปนานแสนนาน โลกนี้ยังสวยสดใสมีอะไรให้น่าอภิรมย์ตั้งมากมาย หันมาดูแลตัวเองกันเถิดครับ กล้าเถอะครับ! ที่จะอยู่ให้ได้ 100 ปีแล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตอันแสนโสภาที่อยู่กันได้ 100 ปี อย่างคนมีสุขภาพดีนั้นเป็นอย่างไร?”

Operation Bim คือ อาหารที่ผลิตขึ้นจากการวิจัย และพัฒนาส่วนผสมของธัญพืชและผลไม้ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันของผู้บริโภคให้สมดุล ปัญหาสุขภาพที่ลดลงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการใช้ Operation Bim มิได้เกิดจากการรักษาโดยตรงของ Operation Bim แต่เกิดจากความสามารถในร่างกายของผู้บริโภคในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล


ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ Bim 100
1.    กระดูก ข้อเข่าเสื่อม      
2.    กระเพราะ กรดไร้ย้อน 
3.    ภูมิแพ้ แพ้อากาศ ไซนัส
4.    ริดสีดวงทวาร ลำใส้ ตับ  ไต
5.    รูมาตอยด์ เก๊าท์
6.    สะเก็ดเงิน  ผิวหนัง
7.    เบาหวาน ความดัน หัวใจ 
 
8.   ไมเกรน ปวดประจำเดือน