แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร 

   
  ฟอร์มแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร
   
ช่องการสั่งซื้อสินค้า :  เว็บไทยเอเชียนไลฟ์ โทรศัพท์ อีเมลล์
ชื่อ-นามสกุล* :
เลขที่สั่งซื้อ : ตย."4618" (กรณีซื้อผ่านเว็บ)
ธนาคาร* :
captcha
จำนวนเงิน(฿)* : ตย."2450.05"
วันที่* : ตย."18-มิ.ย.-52"
เวลา* : ตย."16:45"
เบอร์โทรติดต่อกลับ : (กรณีข้อมูลโอนเงินผิดพลาด)