ThaiAsianLife

ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล Operation “BIM 100” (Balancing Immune)

 

 

 

ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล หรือ Operation “BIM 100” (Balancing Immune) ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ปรากฏต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หัวหน้าทีมนักวิจัย คือ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผู้มีประสบการณ์ด้านวิจัยมังคุดมากกว่า 30 ปี และผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

การค้นพบครั้งนี้จะสามารถช่วยปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพราะร่างกายสามารถป้องกันเชื้อโรคและสารแปลกปลอมจากภายนอกที่ทำลายสุขภาพ และก่อให้เกิดโรคร้าย เช่น สารเคมีอันตราย เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ตลอดจนเซลล์มะเร็ง และร่างกายสามารถลดอาการผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะแพ้ภูมิตัวเองที่ส่งผล ให้เกิดปัญหาทางผิวหนัง สะเก็ดเงิน กระเพาะลำไส้อักเสบ ข้อเข่าเสื่อม เบาหวาน อาการแพ้ หัวใจ ตับและไตทำงานผิดปกติ หอบหืด สันนิบาต อาการชัก เป็นต้น

เอเชี่ยนไลฟ์ ทุ่มงบขยายโรงงานเพิ่มคลังสินค้าปลุกยอด 200 ล้าน\

ตำแหน่งของโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง

ภาวะภูมิบำบัด (Auto-immunotherapy)
ความสามารถของร่างกายในการป้องกันและ/หรือลดอาการผิดปกติในร่างกายซึ่งบั่นทอนสุขภาพนี้ เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในระดับน้อยเกินไปจนติดเชื้อและถูกกระทบโดยสิ่งแปลกปลอมได้ง่าย และไม่อยู่ระดับมากเกินไปจนเกิดอาการผิดปกติ หรือโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง (Auto-immune diseases) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เกิดภาวะภูมิบำบัด (Auto-immunotherapy) ที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันสมดุล (Immune Balance หรือ Immunomodulation) ขึ้นในร่างกาย

ภูมิบำบัดที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากการ

1. กระตุ้นการหลั่ง Interleukin-2 (อินเทอร์ลูคิน-ทู) ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์ แต่ไม่มากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง
2. ลดการหลั่ง Interleukin-1 (อินเทอร์ลูคิน-วัน) ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่ลดน้อยจนเกิดสภาวะไม่สมดุล

ความสามารถของร่างกายในการเพิ่ม Interleukin-2 และลด Interleukin-1 นี้เกิดขึ้นได้จากการรับประทาน ผลิตภัณฑ์ BIM 100 ซึ่งได้จากสุดยอดสรรพคุณจากผลไม้และธัญพืชหลากชนิดเข้าด้วยกัน คือ สารสกัด GM 1 จากมังคุด บัวบก ถั่วเหลือง งาดำ และ ฝรั่ง เพื่อให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพ (Synergistic) โดยใช้ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสารธรรมชาติสุดยอดสรรพคุณเหล่านี้ ผนวกกับความรู้ปัจจุบันทันสมัยของชีวโมเลกุลทางการแพทย์ในวันนี้

สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ใช้ Interleukin-2 เป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดและเข้าใต้ผิวหนังเพื่อรักษามะเร็งขั้นสุดท้าย บริษัทยาบริษัทหนึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายยานี้กว่า 124 ล้านเหรียญในปี 2005 การรักษาด้วยยานี้ได้ผลดี แต่มีผลข้างเคียงร่วมด้วย

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Bim ไม่ใช่ยา
ผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้เข้าไปจัดการกับสิ่งผิดปกติและโรคในร่างกายโดยตรง แต่จะไปฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงและปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลย์ และร่างกายก็จะดูแลและจัดการกับสิ่งผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติด้วยตัวเอง

หากจะผลิตเป็นตัวยาก็กระทำได้เช่นเดียวกัน แต่เหตุผลที่ นักวิจัย Operation BIM ไม่ผลิตนั้น เนื่องจากการพัฒนายาในแต่ละตัวนั้น ต้องใช้เวลานานอย่างต่ำ 10 ปี ที่สำคัญต้องใช้งบประมาณในลงทุนที่สูง อาจจะใช้มากถึง 2,000 ล้านบาท และหลังการผลิตยาได้แล้ว ยังต้องมีการติดตามประสิทธิภาพยาในท้องตลาดอีก 3 ปี สำหรับวิธีการที่ดีที่สุด คือ การคิดนอกกรอบ เนื่องจากวัตถุดิบทุกตัวที่ใช้ สามารถรับประทานได้อยู่แล้ว เพราะเป็นอาหาร จึงนำมาผสมกัน แล้วผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

เอเชี่ยนไลฟ์ ทุ่มงบขยายโรงงานเพิ่มคลังสินค้าปลุกยอด 200 ล้าน

ทีมคณะวิจัย
1. ภญ.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
2. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
3. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
4. รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
5. ภญ.รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง
6. รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าทีมคณะวิจัย ผู้มีประสบการณ์ด้านวิจัยมังคุดมากกว่า 30 ปี เป็นนักวิจัยรับเชิญของสถาบันวิจัยมะเร็งในประเทศเยอรมัน ทำการสอนและการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมเวลา 26 ปี ก่อนหันทิศทางชีวิตออกจากมหาวิทยาลัยจัดตั้งบริษัทการวิจัยพัฒนาและ์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ และ CEO ของ Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd. และผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ Bim 100
ประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณพ์จากผู้ป่วยเกือบ 200 ท่าน ซึ่งเป็นแขกรับเชิญรายการ ” BIM 100″ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00-22.00 น. สถานี TNN 2 (หรือ True Vision 8 ) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมดุลย์ และเมืื่่อได้รับประทานผลิตภัณฑ์ BIM 100 แล้ว คุณภาพชีวิตจึงดีขึ้นตามลำดับ ตัวอย่างประสบการณ์แบ่งเป็นโรคได้ 8 กลุ่มดังนี้ี คือ

1. กระดูก ข้อเข่าเสื่อม
2. กระเพราะ กรดไร้ย้อน
3. ภูมิแพ้ แพ้อากาศ ไซนัส
4. ริดสีดวงทวาร ลำใส้ ตับ ไต
5. รูมาตอยด์ เก๊าท์
6. สะเก็ดเงิน ผิวหนัง
7. เบาหวาน ความดัน หัวใจ
8. ไมเกรน ปวดประจำเดือน

 

 


 

 

 


ตะกร้าสินค้า  

(ว่าง)
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
วิธีการชำระเงิน
การส่งสินค้า
แจ้งการโอนเงิน
สมัครสมาชิก รับสิทธิประโยชน์


DBD registered